logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Piękna Nasza Polska Cała

Nasze Przedszkole uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt.
Piękna Nasza Polska Cała.
Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę
odzyskania niepodległości. Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych
u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie
tożsamości narodowej dzieci. Chcemy, aby poprzez realizację zadań tematycznych dzieci
poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy
ludowe. Działania projektowe są też okazją to do tego, aby budzić wśród najmłodszych i ich
rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także do
wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.
W ramach tego projektu wykonujemy wiele zadań wyznaczonych przez autorkę tegoż
projektu, a także zadania własne naszego przedszkola. Sprawozdanie z realizacji zadań
umieścimy na stronie naszego przedszkola po zakończeniu projektu.