logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Realizacja zadania "Strój ludowy naszego regionu"

SPRAWOZDANIE

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

W WARSZAWIE

Z UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

PT. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

REALIZACJA ZADANIA

"STRÓJ LUDOWY NASZEGO REGIONU"

 

W naszym przedszkolu realizując zadanie "Strój ludowy naszego regionu " dzieci z
grupy "Promyczki Edmunda" oraz dzieci z grupy "Kwiatki Matki Bożej" wspólnie z
rodzicami oraz wychowawczyniami wykonały pracę grupową. Przedstawiły strój
wilanowski oraz strój łowicki techniką dowolną w formacie A1. W pracy zostały
wykorzystane różnorodne materiały plastyczne, takie jak: krepina, kolorowy
papier, skrawki tkanin, filc, kredki, brystol.
Zadanie to bardzo zintegrowało rodziców oraz dzieci w grupach oraz uwrażliwiło
dzieci na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzięki temu wydarzeniu dzieci bardziej
zrozumiały znaczenie słów patriotyzm i patriota.
Po zakończeniu, prace zostały przedstawione na wystawie w przedszkolu.