logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Sprawozdanie z konkursu plastycznego pt. "Moja mała Ojczyzna"

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZICAMI

PT. „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W konkursie plastycznym dla dzieci wraz z ich rodzinami "Moja mała
Ojczyzna" uczestniczyło 15-ro dzieci z grupy starszej (dzieci 5-6-letnich). Prace
były wykonywane w domu między 6 a 14 grudnia.
Następnie każde dziecko oddało 1 głos (również dzieci z grupy młodszej)
na wybraną pracę, potem rodzic w imieniu rodziny oddawał głos i wszyscy
pracownicy przedszkola. W sumie zostały oddane 72 głosy. Z pośród wszystkich
prac, które można było oglądać na wystawie w przedszkolnej, wyróżnionych
zostało 7 prac – zostały wzięte pod uwagę prace, które uzyskały minimum 5
głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17-ego grudnia.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a za
wyróżnione prace dzieci otrzymały dodatkowo nagrody książkowe.