logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Sprawozdanie z zawodów sportowych pt. "Biało-czerwoni"

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW SPORTOWYCH

PT. „BIAŁO-CZERWONI”

 

Dnia 4 grudnia 2018 r. w naszym Przedszkolu odbyły się zawody sportowe pt.
„Biało-czerwoni” zorganizowane w ramach Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00.
Brały w nich udział dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwszą grupę
stanowiły dzieci 4-letnie natomiast drugą grupę tworzyły dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci
ubrane były w biało-czerwone stroje podkreślające patriotyczny charakter zawodów.
Dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach. W każde zadanie bardzo się
angażowały chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności i zmierzyć się z
innymi. W czasie zawodów było dużo radości i wzajemnego dopingowania kolegów i
koleżanek.
Na zakończenie rywalizacji w nagrodę za zaangażowanie każde dziecko
otrzymało drobny upominek.