logotype

Kilka słów o aniołach

Każde dziecko ma swego anioła stróża. Wielu dorosłych opowiada o tym, jak ważne było dla nich w dzieciństwie jego wyobrażenie. To on ich wspierał pośród tego niepewnego świata. Dzieci mają naturalne wyczucie anielskiej rzeczywistości.

Wiara w osobistego anioła stróża jest rozpowszechniona w wielu religiach świata. Kościół chrześcijański wierzy w to, że Pan Bóg przydziela każdemu człowiekowi anioła, który towarzyszy mu na wszystkich jego drogach, począwszy od narodzin aż po śmierć i poza nią - do raju. (cyt. http://kosciol.wiara.pl/)

Polecane strony

Zachęcamy do lektury stron internetowych związanych z przedszkolem i naszym patronem:

Nasza misja

JasełkaPrzedszkole Aniołów Stróżów jest niepublicznym przedszkolem katolickim, wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

W naszej codziennej pracy z Państwa dziećmi korzystamy z metod i środków wychowawczych zawartych w koncepcji pedagogicznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Posłannictwem Przedszkola jest:

1) Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu; uczestnictwo w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka.

2) Wprowadzenie dziecka w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich w oparciu o koncepcję pedagogiczną błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, szczególnie poprzez:

  • wychowanie do miłości człowieka;
  • wychowanie do radości i do wdzięczności;
  • wychowanie do pokornej służby;
  • wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i Matką Najświętszą;
  • wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do siebie nawzajem;
  • wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty.

3) Kształtowanie postaw: miłości i przywiązania do Ojczyzny, poszanowania przyrody.

4) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka: fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i duchowego - z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, predyspozycji.

5) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w atmosferze miłości i troski.

Zadania te realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami dziecka), a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola.


Wartości chrześcijańskie będące fundamentem pracy wychowawczej Przedszkola pod wezwaniem Aniołów Stróżów:

1. BÓG

- Wychowanie do wiary i ufności.
- Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
- Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

2. CZŁOWIEK

- Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
- Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
- Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru.

3. RODZINA

- Wychowanie do miłości i wdzięczności.
- Wychowanie do radości i bezinteresownej służby.
- Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

4. OJCZYZNA

- Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej.
- Wychowanie do poszanowania przyrody.
- Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie.


Działania podejmowane w naszym przedszkolu umożliwiają realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:

1. Właściwą organizacje procesu wychowawczo - dydaktycznego.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.

3. Współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

4. Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

5. Bazę przedszkola, dostosowaną do realizacji zadań programowych.

6.Tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.