logotype

Kilka słów o aniołach

Każde dziecko ma swego anioła stróża. Wielu dorosłych opowiada o tym, jak ważne było dla nich w dzieciństwie jego wyobrażenie. To on ich wspierał pośród tego niepewnego świata. Dzieci mają naturalne wyczucie anielskiej rzeczywistości.

Wiara w osobistego anioła stróża jest rozpowszechniona w wielu religiach świata. Kościół chrześcijański wierzy w to, że Pan Bóg przydziela każdemu człowiekowi anioła, który towarzyszy mu na wszystkich jego drogach, począwszy od narodzin aż po śmierć i poza nią - do raju. (cyt. http://kosciol.wiara.pl/)

Grupa starszaków Kwiatki Matki Bożej

balPrzedszkole Aniołów Stróżów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 17:00.

Organizację pracy naszego Przedszkola określa Ramowy plan dnia, który uwzględnia potrzeby dzieci w danym wieku.


 

Plan dnia dla grupy starszaków "Kwiatki Matki Bożej" 4,5,6-latki

Godzina         
Opis czynności
7:30 - 8:00

DYŻUR

Schodzenie się dzieci, serdeczne powitanie "szczęść Boże"

Zabawy dzieci

8:00 - 8:50

Zabawy dowolne zainicjowane przez dzieci: konstruowanie, rysowanie, zabawy tematyczne itd.

Praca indywidualna z dzieckiem

8:50 - 9:00

Czynności porządkowo-gospodarcze

9:00 - 9:10 Poranna rozgrzewka - ćwiczenia
9:10 - 9:30

Przygotowanie do śniadanie

Toaleta

Modlitwa przed posiłkiem

Śniadanie

Toaleta

9:30 - 9:40

Na modlitwę czas... wspólna modlitwa według zaleceń bł. E. Bojanowskiego

9:40 - 10:00

Rozmowy z dziećmi i czytanie literatury dziecięcej

10:00 - 10:50

Zajęcia i czynności w grupach objęte tematyką planów dziennych; zabawa

10:50 - 12:00

Zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu

12:00 - 12:05

Modlitwa Anioł Pański

12:05 - 13:10

Przygotowania do obiadu

Mycie rąk

Modlitwa przed posiłkiem

Obiad

Mycie zębów po posiłku

Odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach, opowiadaniach

13:10 - 14:30 Udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności (wg podanego harmonogramu zajęć dodatkowych)
14:30 - 14:40 Refleksja nad własnym postępowaniem
14:50 - 15:10

Przygotowanie do podwieczorku / Rozchodzenie się dzieci

Mycie rąk

Modlitwa przed posiłkiem

Podwieczorek

Mycie rąk

15:10 - 16:15

Zajęcia i zabawy dowolne w sali

Praca indywidualna z dzieckiem

Troska o ład i porządek w otoczeniu

16:15 - 17:00 DYŻUR

Zabawy dowolne w kącikach

Powrót do domu